Rektorat, 09.05.2019

Magistarski rad/ Katarina Puletić/ Filozofski fakultetMagistarski rad "Partnersko djelovanje porodice i vrtića kao osnova efikasnog inkluzivnog modela"  kandidatkinje Katarine Puletić, izložen je u Biblioteci Filozofskog fakulteta i Centralnoj univerzitetskoj bilioteci.

Na isti se mogu dostaviti primjedbe Filozofskom fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Nikšić, 08. 05. 2019.godine

Broj posjeta : 328