Rektorat, 27.05.2019

Magistarski rad/ Dragana Čabarkapa/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Dragana Čabarkapa, javno će braniti magistarski rad na temu:Uticaj CRM-a na zadovoljstvo klijenata u bankarstvu-studija slučaja Atlas banka AD Podgorica, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Vesna Karadžić, predsjednik
  2. dr Božo Mihailović, mentor
  3. dr Boban Melović, član

Odbrana će se održati dana 31.05.2019.godine sa početkom u 08:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 187