Rektorat, 14.05.2019

Magistarski rad/ Bojana Joksimović/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2 Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) magistarski rad kandidatkinje Bojane Joksimović pod naslovom Žene na ključnim političkim pozicijama: faktori legitimizacije, izložen je u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Bibliotici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti  Fakultetu političkih nauka u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 114