Rektorat, 07.06.2019

Doktorska disertacija/ Jeton Havolli/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića obavještava javnost:

 

Student doktorskih studija mr Jeton Havolli, braniće polazna istraživanja na temu: “Morfološki i motorički profil rukometaša Kosova prema pozicijama u igri” pred Komisijom za ocjenu podobnosti doktorske teze u sljedećem sastavu:

 

prof. dr Kemal Idrizović, predsjednik

doc. dr Primož Pori, mentor, član

prof. dr Duško Bjelica, član

  

Odbrana će se održati u četvrtak, 20.06.2019. godine u 11:00 časova u sali 14.II, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore.Broj posjeta : 289