Rektorat, 10.12.2015

Odbrana magistarskog rada / Građevinski fakultet / Vesna Sofilj10.12.2015.  Građevinski fakultet


Vesna Sofilj, dipl.inž.građ., student magistarskih studija Gradevinskog fakulteta  - hidrotehnički smjer, braniće magistarski rad  ,,Analiza različitih modela za proračun kišnog oticaja na urbanim slivovima i dimenzionisanje sistema atmosferske kanalizacije", 11.12.2015.godine, u 11,00 časova u sali 103 Građevinskog fakulteta.

 
Magistarski rad braniće pred Komisijom u sastavu:
1. Prof. dr Mićko Radulović,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta u  penziji;
2. Prof. dr Sreten Tomović,dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta;
3. Prof. dr Goran Sekulić,dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta.