Rektorat, 12.06.2019

Magistarski rad/ Ana Lalošević/ Muzička akademijaZakazuje se javna odbrana magistarskog rada Ane Lalošević, studenta postdiplomskih studija na Muzičkoj akademiji na Cetinju, za dan 20. jun 2019.godine, sa početkom u 12,00 časova, u koncertnoj  Sali Muzičke akademije  na Cetinju.

 

TEMA MAGISTARSKOG RADA

»TRETIRANJE MODERNOG KLAVIRA U CILJU POSTIZANJA AUTENTIČNOG ZVUKA U KAMERNOJ MUZICI BAROKA I RANE KLASIKE«

 

 

ČLANOVI  KOMISIJE:

  

  1. docent, Vladimir Domazetović
  2. docent, Nataša Popović – mentor
  3. docent, Tajana Krkeljić
  4. vanr prof. Jelena Martinović Bogojević
  5. prof. Aleksej Molčanov

 

 

 

                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                            D E K A N,

                                                          vanr.prof. Bojan Martinović

Broj posjeta : 161