Rektorat, 20.06.2019

Magistarski rad/ Aida Muzurović/ Pravni fakultetMagistarski rad Aide Muzurović, pod naslovom „Granice ispitivanja prvostepene presude u postupku po žalbi“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 332