Rektorat, 20.06.2019

Magistarski rad/ Jovana Tošković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Jovana Tošković, javno će braniti magistarski rad na temu:Zloupotreba dominantnog položaja učesnika na tržištu kroz formiranje predatorskih cijena, pred komisijom u sastavu:

  1. dr Ana Lalević Filipović, predsjednik
  2. dr Svetlana Rakočević, mentor
  3. dr Zdenka Dragašević , član

Odbrana će se održati dana 27.06.2019.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 217