Rektorat, 19.07.2019

Magistarski rad/ Dijana Radević/ Arhitektonski fakultet 

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Dijana Radević

DOSIJE BROJ  M 21/09

URADILA  JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

  

„Urbana separacija kao izazov u razvoju integralnog pristupa savremenom urbanizmu na primjeru Kejptauna“

 

 

Mentor :  Doc. dr Svetlana K. Perović

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  DEKANATU  ARHITEKTONSKOG  FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

15 dana

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU   ARHITEKTONSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

Broj posjeta : 806