Rektorat, 30.08.2019

Magistarski rad/ Ivana Šćepanović/ Ekonomski fakultetOBAVJEŠTENJE

 

 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Ivana Šćepanović

DOSIJE BROJ  M 12/112

URADIla JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

 

 

" UTICAJ ZADUŽENOSTI NA RENTABILNOST PREDUZEĆA KOTIRANIH NA A I B LISTI MONTENEGROBERZE "

 

 

Mentor : Prof. dr Milan Lakićević

 

 

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I  STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

15 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  magistarski  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

PODGORICA, 30. 08. 2019.  GODINE

 

Broj posjeta : 208