Rektorat, 20.09.2019

Magistarski rad/ Dubravka Gospić/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidatkinja Dubravka Gospić, javno će braniti magistarski rad na temu:Istraživanje sinergijskog dejstva procesnog pristupa sistema menadžmenta kvalitetom i kontrolinga na poboljšanje performansi organizacije, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Anđelko Lojpur, predsjednik
  2. Prof. dr Milan J. Perović, mentor
  3. Prof. dr Milorad Jovović, član

Odbrana će se održati dana 14.10.2019.godine sa početkom u 09:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 223