Rektorat, 08.10.2019

Magistarski rad/ Dragan Baćović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Dragan Baćović javno će braniti magistarski rad na temu: “Dužina stopala i dužina šake kao pouzdani prediktori za procjenu relativne tjelesne visine crnogorskih studenata’’, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Duško Bjelica, predsjednik
  • Prof. dr Stevo Popović, mentor, član
  • Prof. dr Kemal Idrizović, član

Odbrana će se održati dana 10.10.2019. godine sa početkom u 16:45 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 149