Rektorat, 17.10.2019

Magistarski rad/ Jovan Radulović/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeKandidat Jovan Radulović javno će braniti magistarski rad na temu: ’’Odnos tjelesne visine i raspona ruku kod adolescenata Južne regije Crne Gore’’, pred komisijom u sastavu:

  • Prof. dr Kemal Idrizović, predsjednik
  • Prof. dr Duško Bjelica, mentor, član
  • Prof. dr Stevo Popović, član

Odbrana će se održati dana 17.10.2019. godine sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 185