Rektorat, 18.10.2019

Magistarski rad/ Predrag Marušić/ Ekonmski fakultetKandidat Predrag Marušić, javno će braniti magistarski rad na temu: "Naknada šteta kod osiguranja od auto-odgovornosti na tržištu Crne Gore", pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Vladimir Kašćelan, predsjednik
  2. Prof. dr Milijana Novović Burić, mentor
  3. Prof. dr Ljubinko Dedović , član

Odbrana će se održati dana 30.10.2019.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 185