Rektorat, 21.10.2019

Magistarski rad/ Aleksa Kaljević/ Ekonomski fakultetKandidat Aleksa Kaljević, javno će braniti magistarski rad na temu: Eksterna revizija u funkciji informacione podrške menadžmentu preduzeća-osvrt na kompanije u Crnoj Gori:

  1. Prof. dr Milan Lakićević, predsjednik
  2. Prof. dr Ana Lalević Filipović, mentor
  3. Prof. dr Anđelko Lojpur , član

Odbrana će se održati dana 28.10.2019.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 156