Rektorat, 01.11.2019

Magistarski rad/ Anđela Mihailović/ Prirodno-matematički fakultetMagistarski rad "Ocjena koeficijenta sigurnosti u modelu individualnog rizika", kandidata Anđele Mihailović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulateta u roku od 15 dana, počev od  01. 11. 2019. godine.

 

 

                                                                     

 

Broj posjeta : 237