Rektorat, 05.11.2019

Magistarski rad/ Ivona Orović/ Fakultet političkih naukaIvona Orović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom "Narandžasta revolucija: prekretnica ka demokratizaciji ili destabilizaciji Ukrajine", u utorak, 12. novembra 2019. godine sa početkom u 13.00 časova, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Milan Marković, predsjednik Komisije

-Prof. dr Boris Vukićević, mentor 

-Prof. dr Saša Knežević, član Komisije

Broj posjeta : 98