Rektorat, 06.11.2019

Magistarski rad/ Ana Mijatović/ Pravni fakultetMagistarski rad Ane Mijatović, pod naslovom „Postupak mirenja u arbitraži“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 151