Rektorat, 08.11.2019

Doktorska disertacija/ Besnik Morina/ Fakultet za sport i fizičko vaspitanjeFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Besnika Morine pod nazivom: „Komparativna analiza antropometrijskih dimenzija tijela i nivoa motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole Crne Gore i Kosova u odnosu na uzrast i pol“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Rašid Hadžić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Dejan Madić, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

Broj posjeta : 142