Rektorat, 08.11.2019

Doktorska disertacija/ Tanja Bakić/ Filološki fakultetMr Tanja Bakić javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine, pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Marija Krivokapić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Doc. dr Vanja Vukićević Garić, docent Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 15. 11. 2019. u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 8. 11. 2019.

 

Broj posjeta : 293