Rektorat, 12.11.2019

Doktorska disertacija/ Katarina Mirković/ Građevinski fakultetGrađevinski fakultet Univerziteta Crne Gore objavljuje da se doktorska disertacija pod naslovom „Primjena elektrofilterskog pepela u asfaltnim mješavinama“, autora mr Katarine Mirković, dipl.inž.građ., stručnog saradnika Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Izvještaj o provjeri doktorske disertacije na plagijarizam i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

 

  • Prof. dr Radomir Zejak, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Goran Mladenović, dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

 

stavlja na uvid javnosti.

Doktorska disertacija i Izvještaji, mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke u Podgorici, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.  

Broj posjeta : 188