Rektorat, 21.12.2015

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Šćepanović Ljudmila21.12.2015.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA ŠĆEPANOVIĆ LJUDMILA

DOSIJE BROJ M 07/312

URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU:

"MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EU NAKON STICANJA STATUSA KANDIDATA"

Mentor : Prof. dr  Milivoje Radović

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 dana, od 21.12. 2015.  DO 15.01. 2015. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.