Rektorat, 20.07.2017

Doktorska disertacija / Građevinski fakultet / mr Đorđe Đuričić, dipl.inž.građ.UNIVERZITET CRNE GORE

Građevinski fakultet u Podgorici

 

OBJAVLJUJE

 

Da se doktorska disertacija pod naslovom „Eksperimentalna i teorijska analiza graničnih stanja elemenata aluminijumskih rešetkastih konstrukcija“, autora mr Đorđa Đuričića, dipl.inž.građ., stručnog saradnika Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija u Užicu (Republika Srbija) i studenta doktorskih studija Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, koja je radila u sastavu:

 

  • Prof. dr Zlatko Marković,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • Prof. dr Radomir Zejak,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Duško Lučić,dipl.inž.građ., redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Biljana Šćepanović,dipl.inž.građ., vanredni profesor Građe-vinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Srđa Aleksić,dipl.inž.građ., vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

stavlja na uvid javnosti

 

Doktorska disertacija i izvještaj sa ocjenom, mogu se pregledati u prostorijama Univerzitetske biblioteke, u roku od 30 dana od dana objavljivanja radnim danom od 9,00 do 16,00 časova.