Rektorat, 27.11.2019

Doktorska disertacija/ mr Jelisaveta Blagojević/ Fakultet političkih naukaDoktorska disertacija mr Jelisavete Blagojević, pod naslovom „Uloga vojske u arapskim režimima i tranzicijama. Studija slučajeva: Tunis, Egipat, Bahrein, Sirija, Liban i Jemen“ i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, izloženi su u Centralnoj univezitetskoj biblioteci.

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije podnijela je Komisija, u sastavu:

  • Prof. dr Saša Knežević - predsjednik Komisije, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Srđan Darmanović - mentor, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore;
  • Prof. dr Zoran Stojiljković - član, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

 

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti 30 dana od dana isticanja obavještenja u Centralnoj biblioteci(Podgorica, ulica Džordža Vašingtona bb), a aprimjedbe se mogu dostaviti Vijeću Fakulteta političkih nauka (Podgorica, ulica 13. jula br 2).

Broj posjeta : 279