Rektorat, 18.12.2019

Magistarski rad/ Lidija Radonjić/ Ekonomski fakultetStudent primijenjenih master studija menadžmenta Lidija Radonjić dosije broj M 10/23 uradila je master rad na temu: Uticaj intelektualnog kapitala na politiku zaštite potrošača u procesu evropskih integracija

Mentor : Prof. dr Žarko Božović

 

Rad se nalazi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i biblioteci Ekonomskog fakulteta i stavlja se na uvid javnosti.

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

 

Eventualne  primjedbe  na  master rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

Broj posjeta : 145