Rektorat, 28.12.2015

Odbrana magistarskog rada / Pomorski fakultet Kotor / Sandra Racković28.12.2015.  Pomorski fakultet Kotor


 

Sandra Racković, dipl. ing. iz Podgorice, javno će braniti magistarski rad  “Primjena inovativnih mjera bezbjednosti  u prometu opasnih materija  i zaštite mora  od zagađenja sa stanica  za snabdijevanje gorivom  plovnih objekata” dana 12. januara 2016. godine ( utorak) u 12.00 časova.

  Odbrana magistarskog rada održaće se u Sali za sjednice   Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.

  Kandidat će svoj magistarski rad  braniti pred Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Fakulteta za pomorstvo dana   21. 12. 2015. . godine u sastavu:

 - Dr Danilo Nikolić, van. prof. Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, mentor,

-  Dr Danilo Đurović, red. prof. Fakulteta za pomorstvo u Kotoru,

-  Dr Jelena Nikčević Grdinić, van. prof. Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.