Rektorat, 26.12.2019

Odbrana polaznih istraživanja/mr Ana Velimirović/Biotehnički fakultetOdbrana polaznih istraživanja doktoranda mr Ane Velimirović pod nazivom „Karakterizacija crnogorskih autohtonih populacija tetraploidne pšenice (T. durum i T. turgidum) molekularnim i morfološkim markerima“ održaće se u srijedu, 15. januara 2020. godine  u 10:00 časova u sali br. 3. Komisiju za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata čine:

  1. Prof. dr Zoran Jovović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  2. Akademik prof. dr Novo Pržulj, redovni profesor, Akademija Nauka i umjetnosti Republike Srpske
  3. Prof. dr Nataša Mirecki, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Broj posjeta : 124