Rektorat, 30.12.2019

Magistarski rad/ Maša Perović/ Prirodno-matematički fakultetMagistarski rad "Floristička studija Ulcinjske solane sa osvrtom na biljna staništa", kandidata Maše Perović, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulateta u roku od 7 dana, počev od  30. 12.  2019. godine.

 

 

                                                                       IZ DEKANATA

 

Broj posjeta : 289