Rektorat, 10.01.2020

Magistarski rad/ Vladimir Vojinović/ Ekonomski fakultetSTUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Vladimir Vojinović DOSIJE BROJ  M 95/2014 URADIO JE MASTER RAD NA TEMU: "KOMUNIKACIJA U FUNKCIJI RJEŠAVANJA KONFLIKATA MEĐU ZAPOSLENIMA U JAVNOM SEKTORU"

Mentor : Prof. dr Žarko Božović

RAD SE NALAZI U CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI  I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  I STAVLJA SE NA UVID  JAVNOSTI

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 302