Rektorat, 20.01.2020

Magistarski rad/ Dragana Žarić/ Fakultet dramskih umjetnostiUniverzitet Crne Gore

Fakultet dramskih umjetnosti

 

O B A V J E Š T E NJ E  

Magistrand Dragana Žarić, javno će braniti master rad "Prikazivanje umjetničkog filma u savremenoj evropskoj kinematografiji: Projektovanje modela art bioskopa u Crnoj Gori"pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Vanr. prof. mr Janko Ljumović, predsjednik
  2. Vanr. prof. mr Sehad Čekić, mentor-član
  3. Docent dr Vuk Vuković, član

 

Javna odbrana će se održati u petak, 24. 01. 2020. godine, sa početkom u 12:00h, na Fakultetu dramskih umjetnosti Cetinje.

 

 

 

                                                     DEKANAT FDU

Broj posjeta : 123