Rektorat, 24.01.2020

Magistarski rad/ Ana Ivanović/ Elektrotehnički fakultet 

UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

Javnost da će kandidatkinja Ana  Ivanović, dipl.ing.el, javno braniti magistarski rad pod nazivom Informacione tehnologije u službi identifikacije, procjene i kontrole rizika po bezbjednost informacija sa primjerom implementacije, pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Budimir Lutovac, ETF Podgorica, predsjednik,

Prof. dr Miloš Daković, ETF Podgorica, mentor,

Prof. dr Irena Orović, ETF Podgorica, član.

 

Odbrana rada će se održati dana 31.01.2020. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici. 

 

                                

Broj posjeta : 205