Rektorat, 04.02.2020

Magistarski rad/Vladimir Ivanović/ Prirodno-matematički fakultet 

Magistarski rad "Kohomologije nekih GKM grafova", kandidata Vladimira Ivanovića, dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 7 dana, počev od  4. februara  2020.  godine.

 

 

                                                                       IZ DEKANATA

Broj posjeta : 114