Rektorat, 07.02.2020

Magistarski rad/ Silva Baković/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Silva Baković, javno će braniti master rad na temu:Emocionalno povezivanje brendova i potrošača, pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Boban Melović, predsjednik
  2. Prof. dr Božo Mihailović, mentor
  3. Prof. dr Vesna Karadžić, član

Odbrana će se održati dana 17.02.2020.godine sa početkom u 12:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 71