Rektorat, 10.02.2020

Magistarski rad/ Nina Strugar/ Fakultet političkih naukaU skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama,  magistarski rad kandidatkinje Nine Strugar pod naslovom Uticaj odnosa s javnošću na izvještavanje štampanih medija u Crnoj Gori (na primjerima Nezavisnog dnevnika "Vijesti" i dnevnih novina "Dan"), izložen je u Bilbioteci Univerziteta Crne Gore i Bibioletici Fakulteta političkih nauka.

Primjedbe na rad se mogu dostaviti Fakultetu političkih nauka u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 139