Rektorat, 17.02.2020

Magistarski rad/ Anđela Vlahović/ Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Anđela Vlahović, javno će braniti master rad na temu:Rangiranje faktora koji utiču na stepen prihvatanja i korišćenja servisa Internet bankarstva-Poređenja između evropskih razvijenih i zemalja u procesu tranzicije pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Svetlana Rakočević, predsjednik
  2. Prof. dr Biljana Rondović, mentor
  3. Doc. dr Zdenka Dragašević, član

Odbrana će se održati dana 26.02.2020.godine sa početkom u 11:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 279