Rektorat, 19.02.2020

Magistarski rad/Miroslav Jovović/Ekonomski fakultetEkonomski fakultet iz Podgorice  obavještava javnost:

Kandidat Miroslav Jovović, javno će braniti master rad na temu:Mjerenje i ocjena kvaliteta usluga u elektronskom bankarstvu na primjeru Crne Gore pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Biljana Rondović, predsjednik
  2. Prof. dr Slobodan Lakić, mentor
  3. Prof. dr Ljiljana Kašćelan, član

Odbrana će se održati dana 26.02.2020.godine sa početkom u 10:00 časova u Sali TEMPUS  na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Broj posjeta : 164