Rektorat, 04.09.2017

Magistarski rad / Fakultet za turizam i hotelijerstvo / Stefan ĐukanovićUNIVERZITET CRNA GORE

FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 

O B A V J E Š T E Nj E

 

Obavještava se javnost da  će kandidat Đukanović Stefan javno braniti magistarski rad pod nazivom "Preduzetništvo i inovacije u funkciji turističke ponude Crne Gore", pred Komisijom u sastavu:

 

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Andriela Vitić- Ćetković, mentor,

Prof. dr Aleksa Vučetić, član.

 

Odbrana će se održati dana 18.09.2017. godine sa početkom u 11 časova, u Svečanoj sali Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotor.