Rektorat, 03.03.2020

Doktorska disertacija/ Maja Sekulović/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Maja Sekulović predala je doktorsku disertaciju pod nazivom Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića (,,Besnilo'', ,,Atlantida'', ,,1999'').

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Dr Sava Damjanov, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
  2. Dr Vesna Vukićević Janković, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  3. Dr Ljiljana Pajović Dujović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Maje Sekulović i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 3. 03. 2020.

Broj posjeta : 420