Rektorat, 05.03.2020

Magistarski rad/ Ilda Ramusović/ Filološki fakultetUNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

Ilda Ramusović  javno će braniti magistarski rad pod nazivom ,,Somatizmi sa konstituentom Hand/ruka u njemačkoj i crnogorskoj frazeologiji'', pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Smilja Srdić, Filološki fakultet Beograd;
  2. Prof. dr Annette Đurović, Filološki fakultet Beograd;
  3. Prof. dr Sonja Nenezić, Filološki fakultet UCG.

 

Javna odbrana obaviće se 13. 03. 2020. u 12 sati, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić,  5. 03. 2020.

 

Broj posjeta : 392