Rektorat, 05.03.2020

Magistarski rad/Lazar Nikitović/Elektrotehnički fakultet 

         Magistarski rad «Optimizacija mjesta priključka i snage distribuiranih generatora sa aspekta minimizacije gubitaka u elektroenergetskom sistemu», kandidata  Lazara Nikitovića, Spec.Sci, nalazi se u Univerzitetskoj biblioteci, radi uvida javnosti.

        

Broj posjeta : 467