Rektorat, 14.01.2016

Magistarski rad / Ekonomski fakultet / Malidžan Radoš14.01.2016.  Ekonomski fakultet


 

STUDENT  MAGISTARSKIH STUDIJA Malidžan Radoš

DOSIJE BROJ M 09/15

URADIO JE MAGISTARSKI RAD NA TEMU

“ ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZECA U FUNKCIJI UVOÐENJA SISTEMA KVALITETA“ 

Mentor : Doc. dr Jasmina Ćetković

RAD SE NALAZI U BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE I STAVLJA SE NA UVID JAVNOSTI 15 DANA, OD 12.01. 2016.  DO 26.01. 2016. GODINE.

EVENTAULNE PRIMJEDBE NA MAGISTARSKI RAD DOSTAVITI BIBLIOTECI EKONOMSKOG FAKULTETA I BIBLIOTECI UNIVERZITETA CRNE GORE U NAVEDENOM PERIODU.