Rektorat, 08.09.2017

Magistarski rad / Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Marija BubanjaUNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

 

OBAVJEŠTENJE

 

Magistrand Marija Bubanja, javno će braniti magistarski rad na temu: ’’ Uticaj pojedinih antropoloških obilježja na nivo usvojenosti skijaških tehnika’’,  pred Komisijom u sastavu:

  1. Prof.dr Duško Bjelica, predsjednik
  2. Prof.dr Kemal Idrizović, mentor
  3. Doc.dr Milovan Ljubojević, član

 

Odbrana će se održati dana 11.09.2017.godine sa početkom u 12:30 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.