Rektorat, 21.01.2016

Magistarski rad / Pomorski fakultet Kotor / Miroslav Vukičević21.01.2016.  Pomorski fakultet Kotor


 

Magistarski rad Mogućnosti upotrebe simulacionih softvera u cilju predikcije emisije oksida azota ( NO x) iz brodskog motora MAN B & W“ kandidata Miroslava Vukičevića, dipl. ing. i upravitelja stroja iz Kotora,sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, na uvid  javnosti počev od  21. januara 2016. godine.

Eventualne primjedbe podnose se Fakultetu za pomorstvo u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.