Rektorat, 21.01.2016

Magistarski rad / Pravni fakultet / Miodrag Radović21.01.2016.  Pravni fakultet


 

Magistarski rad MIODRAGA RADOVIĆA, pod naslovom "Porodica kao kriminogeni faktor", izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i na njenom odeljku Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.