Rektorat, 30.04.2020

Doktorska disertacija/ Milica Jelić/ Filozofski fakultetMr Milica Jelić je predala doktorsku disertaciju pod nazivom “Vaspitni uticaji na razvoj identiteta kod djece predškolskog uzrasta kroz aspekte samokontrole i inicijativnosti” .

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  1. Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Nikšić
  2. Prof. dr Vučina Zorić, Filozofski fakultet Nikšić
  3. Dr. Sc. Edita Slunjski, Sveučilište u Zagebu

napisala je izvještaj o ocjeni doktorske disergtacije i dostavila ga Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Doktorska disertacija mr Milice Jelić i Izvještaj komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filozofskog fakulteta.

Nikšić, 30.04.2020. god.                                           

Rukovodilac doktorskih studija

                                                                                        Prof. dr Živko Andrijašević

Broj posjeta : 261