Rektorat, 04.05.2020

Magistarski rad/ Vesna Petrović/ Ekonomski fakultetStudent magistarskih studija Vesna Petrović dosije broj M 656/06 uradila je master rad na temu: "MODEL SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE U DOMENU BANKARSKIH USLUGA U POSLOVNOJ BANCI“

Mentor : Prof. dr Ljiljana Kašćelan

Rad se nalazi u CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI   U ZGRADI REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA  i stavlja se na uvid javnosti.

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE  GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 194