Rektorat, 04.02.2016

Magistarski rad / Biotehnički fakultet / Bojana Radulović04.02.2016.  Biotehnički fakultet


 

Obavještava javnost da se Magistarski rad: „Proučavanje pomološko-tehnoloških osobina nekih sorti breskve i nektarine gajenih na Ćemovskom polju“, kandidata Bojane Radulović sa Izvještajem Komisije za ocjenu magistarskog rada, nalazi u biblioteci Fakulteta.