Rektorat, 18.05.2020

Magistarski rad/ Jana Tomanović/ Ekonomski fakultetStudent master studija JANA TOMANOVIĆ dosije broj  M 82/09 uradila je master rad na temu:" SPECIFIČNOSTI INSTRUMENATA MARKETINGA U TRGOVINI SA OSVRTOM NA MERCATOR D.O.O.“

 

Mentor : Prof. dr Božo Mihailović

Rad se nalazi u CENTRALNOJ UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI U ZGRADI REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE I  BIBLIOTECI  EKONOMSKOG FAKULTETA i stavlja se na uvid javnosti.

 

7 dana, od dana objavljivanja ovog obavještenja

 

Eventualne  primjedbe  na  master  rad  dostaviti VIJEĆU  EKONOMSKOG  FAKULTETA  I  BIBLIOTECI  UNIVERZITETA CRNE GORE  U  NAVEDENOM  PERIODU.

 

 

 

Broj posjeta : 81