Rektorat, 26.09.2017

Magistarski rad / Elektrotehnički fakultet / Trifun Savić, Spec.Sci.UNIVERZITET CRNE GORE

Elektrotehnički fakultet – Podgorica

O B A V J E Š T A V A

 

javnost da će kandidat Trifun Savić, Spec.Sci, javno braniti magistarski rad pod nazivom: "Razvoj rješenja za realizaciju sistema za pametno navodnjavanje",  pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Prof. dr Igor Radusinović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Doc. dr Milutin Radonjić, ETF Podgorica, mentor,
  3. Prof. dr Božo Krstajić, ETF Podgorica, član.

 

Odbrana će se održati dana 05. 10. 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.