Rektorat, 01.06.2020

Magistarski rad/ Amela Jarović/ Fakultet političkih naukaAmela Jarović, javno će braniti magistarski rad pod naslovom Socijalna distanca prema marginalnim grupama u Crnoj Gori u odnosu na sociodemografska obilježja građana, u srijedu, 10. juna 2020. godine sa početkom u 8.00 sati, pred Komisijom u sastavu:

-Prof. dr Čedo Veljić, predsjednik Komisije

-Doc. dr Vesna Simović-Zvicer, mentorka 

-Doc. dr Uglješa Janković, član Komisije

Broj posjeta : 84